Thema Armoede

Delen-maakt-blij-608x450In een Armoededialoog gaan we in gesprek over armoede en daarmee verbonden thema’s zoals gelijkwaardigheid, gelijke kansen en samen delen. Dit doen we door het jaar heen en in de Week van de Armoede, van 7 t/m 14 oktober 2017. In 2017 gaan we in gesprek over kansen en delen, ook en vooral met jongeren en kinderen.

Waarom armoededialogen?

nieuws-1501-deeleconomieSteeds meer Utrechters leven langdurig in armoede en met schulden en slagen er niet in om daar uit te komen, ook niet wanner ze wel werk hebben. Het aantal kinderen en jongeren dat in armoede opgroeit neemt toe. Met Armoededialogen willen we armoede bespreekbaar maken, een gezicht en stem geven. Door arm en rijk en alles wat daar tussenin zit met elkaar in gesprek te brengen en verschillende perspectieven te onderzoeken kunnen nieuwe inzichten ontstaan.

Doel van de armoededialogen, het delen van ervaringen, idealen en kansen:
– Het verbinden van mensen in armoede, mensen in armoede zien en horen;
– In contact brengen van mensen die wel en niet arm zijn; tegengaan van sociale uitsluiting en bevorderen van inclusie;
– Mogelijke handelingsperspectieven onderzoeken en realiseren: zowel individueel als collectief.

Hoe werkt een armoededialoog?

Schermafbeelding 2017-01-16 om 21.32.24Na een korte introductie op het thema delen we aan tafels van 6 tot 8 personen onze ervaringen, perspectieven en dromen. Hoe ga jij om met armoede (om je heen)? Hoe krijg je weer grip op je leven als je in armoede leeft? Durf je hiervoor  uit te komen en hulp te vragen? Hoe is het als schulden zich opstapelen, om aan te kloppen bij anderen of om wat je hebt te delen.  Wat doet dat met je? Wat zou je anders willen en wat kun je daarvoor doen?  Ter afronding delen we de inzichten van de verschillende tafels met elkaar. Wat is voor jou echt van waarde en hoe geef je hier betekenis aan? Voorbeelden van gespreksthema’s: Rijk door delen, Gelijkwaardig tussen arm en rijk, Armoede onder jongerenDe smaken van armoede en In armoede iets betekenen,

Rijker door te delen


Armoededialogen worden georganiseerd in samenwerking met de coalitie ‘Geef armoede een gezicht’, ervaringsdeskundigen in armoede, bewoners en partners in wijken en buurten. In 2016 zijn armoededialogen georganiseerd in Kopi Susu, Buurtcentrum Oase, ROC Vondellaan, Hoge School Utrecht, Resto VanHarte, Overvecht en het Ubuntuhuis. Ervaringsdeskundigen namen het voortouw in de gesprekken, delen hun ervaringen. Verschillende deelnemers spraken voor het eerst over hun ervaringen met armoede. En over hun verlangen om mee te doen in de samenleving, van betekenis te zijn voor anderen en gelijkwaardig behandeld te worden. Andere deelnemers leerden voor het eerst de vele verschillende gezichten van armoede kennen. Belangrijk inzicht was dat verhalen delen, armoede zichtbaar en bespreekbaar maken helpt! Het verlangen dat uit de gesprekken naar voren kwam, was dat rijk en arm met elkaar praten, iets voor elkaar betekenen, elkaar vaker ontmoeten.

Over de armoedeweek

2017_041_TV_banner_webversie_100 mm breedIn de Armoedeweek worden uiteenlopende activiteiten georganiseerd om armoede een gezicht te geven en bespreekbaar te maken. Ervaringsdeskundigen spelen hierin de hoofdrol. De Armoedeweek duurt van 10 tot en met 17 oktober 2017 (wereldarmoededag) en heeft als thema Op naar een (kans)rijke toekomst, voor kinderen en jongeren met een kleine beursWat doet armoede met kinderen en jongeren? Wat doen kinderen en jongeren met armoede? De Utrechtse Armoedecoalitie heeft een samenleving voor ogen waarin iedereen mee kan doen en perspectief heeft, een samenleving waarin je opkomt voor elkaar en samen leeft. Door als gemeenschap betrokken te zijn, mee te denken, aan oplossingen te werken, winnen we op alle fronten. In 2015 en 2016 was het thema van de armoedeweek Rijk door delen. 

Meer

Armoedeweek 2017: kansendialoog
9 oktober: Op naar een kansrijke toekomst
Week van de Armoede 2017 (Armoedecoalitie)
Wat is een dialoog?

Reageren is niet mogelijk