Dialoog begeleiden

Wil je zelf een dialoogtafel leren begeleiden? Als je ervaring hebt als deelnemer aan dialoogtafels en enthousiast bent geworden over de methodiek kun je zelf een dialoog leren begeleiden. Je start met het volgen van een training.

Als je aan de slag wilt met kinderen kun je de Leergang Kinderdialoog volgen. Er worden ook trainingen Kinderdialoog en Jongerendialoog verzorgd op locatie.

Je kunt ook een training op maat aanvragen. We verzorgen trainingen en workshops op scholen (VO, HO, MBO, Universiteit), voor bewonersorganisaties,  ambtenaren, bibliotheken, samenwerkingsverbanden, sociaal domein, zorgorganisaties, bedrijven, ondernemers en meer. Vragen? Mail info@utrechtindialoog.nl

Dialoogtraining

Om dialoogbegeleider te worden volg je eerst een basistraining. Daar leer je een dialoog begeleiden volgens de dialoogmethodiek van Nederland in Dialoog. De aanpak is gebaseerd op Appreciative Inquiry en kent de volgende fasen: kennismaken, ervaringen uitwisselen, dromen delen, wat kun je doen. Meer informatie vind je in het handboek dialoog. Na de basistraining ga je oefenen in een oefengroep of met een ervaren dialoogbegeleider. Na de basistraining ga je eerst samen met een ervaren gespreksleider dialogen begeleiden.

Met elkaar oefenen en leren

Utrecht in DialoogNa de training kun je gaan oefenen met het begeleiden van een dialoog. Je kunt oefenen met andere dialoogbegeleiders om met en van elkaar te leren of samen met een ervaren dialoogbegeleider een tafel gaan begeleiden. De oefengroepen en intervisiebijeenkomsten zijn geschikt voor ervaren en startende dialoogbegeleiders. Je blikt met andere dialoogbegeleiders terug op hoe het gegaan is, verkent handelingsmogelijkheden in lastige situaties, en oefent met elkaar. 

Praktijkervaring opdoen

Als je klaar bent om een dialoogtafel te gaan begeleiden ga je praktijkervaring opdoen door veel dialoogtafels te begeleiden, alleen of samen met een andere dialogobegeleider. Je kunt je via deze site aanmelden als dialoogbegeleider voor een van de komende dialoogtafels. De tafels waarvoor we gespreksleiders zoeken vind je op het aanmeldformulier. Je kunt ook lid worden van de facebookgroep van dialoogbegeleiders.

Je kunt ook zelf dialoogtafels organiseren in je buurt, op school of op je werk. Utrecht in dialoog denkt en werkt hier graag in mee en kan helpen bij het vinden en trainen van meer dialoogbegeleiders.

Verdiepingstrainingen

We bieden intervisie en verdiepingstrainingen voor meer ervaren dialoogbegeleiders om met en van elkaar verder te leren.  Verdiepingstrainingen focussen vaak op specifiek thema’s zoals het voeren van spannende gesprekken, de kunst van het vragen, de kunst van het luisteren, Opvoeden in dialoog, Jongeren die anders zijn/denken of omgaan met lastige situaties.  Een overzicht van komende trainingen, oefengroepen en intervisiebijeenkomsten vind je in de agenda.

Meer

Werkmaterialen dialoog begeleiden
Wat is een dialoog?
Leergang kinderdialoog
De kunst van het vragen
Train de trainer
Trainingsagenda

Reageren is niet mogelijk