Buurtaanpak eenzaamheid

De laatste jaren hebben we met/voor bewoners, vrijwilligers en partners verschillende dialoogtafels georganiseerd om eenzaamheid bespreekbaar te maken, ruimte te bieden voor bewustwording, onderling contact en zingeving. In Utrecht Oost, Zuilen, Leidsche Rijn en in het Centrum gingen we in gesprek rond (positieve) thema’s zoals Erbij horenContact en Lekker in je vel. In samenwerking met Trost over Samen verder na verlies. De gesprekken brachten openheid, verbondenheid en inzicht. Deelnemers spraken hun wensen uit voor meer verbinding en welke stap ze daarin gaan zetten. De gesprekken werden begeleid door bewoners/vrijwilligers die door Utrecht in dialoog zijn getraind in de methodiek van de waarderende dialoog. Omdat deze gesprekken door deelnemers gewaardeerd worden geven we hier graag een vervolg aan in het kader van de aanpak van eenzaamheid. Onder meer in de Week tegen eenzaamheid.

Waarderende buurtdialogen

De waarderende buurtdialogen worden door, met en voor bewoners, vrijwilligers en partners georganiseerd op ontmoetingsplekken in de buurt waar van alles te doen en mogelijk is. De thema’s worden in overleg bepaald, soms in een verkorte dialoog. In de buurtdialogen vindt onderzoek plaats, wordt het verhaal van de buurt gevormd en doorverteld en worden mogelijkheden voor verandering zichtbaar. De persoonlijke acties die worden geformuleerd hebben vaak te maken met contact, zingeving en talentontwikkeling. Collectieve actie is gericht op verdieping, verbreding en verbinding van jong en oud, student en buurt, verschillende culturen et cetera en de manier waarop we samenleven. Wil je leren een dialoog te begeleiden? Schrijf je in voor een training dialoog begeleiden. Wil je zelf een dialoog in je buurt opzetten? Schrijf je in voor de workshop elkaar zien.

Buurtaanpak eenzaamheid

Utrecht in Dialoog en partners in buurten slaan de handen ineen voor een waarderende buurtgerichte aanpak van eenzaamheid. De dialoogtafels zijn een vliegwiel om behoeften en mogelijkheden te bespreken en te werken aan duurzame verbinding, verdieping en verbreding van contact in wijken/buurten.  In het delen van ervaringen en dromen worden verschillende mogelijkheden zichtbaar waar mensen zelfstandig en in teamverband mee aan de slag kunnen. De uitkomsten van de dialoogtafels vormen de basis voor het vervolg, een persoonlijke actie en mogelijk een gemeenschappelijk initiatief. Iedereen is welkom om mee te denken en doen, jong en oud, arm en rijk, met en zonder werk, diploma, relatie, kinderen et cetera. 

Naar een cyclische buurtdialoog

In een cyclische buurtdialoog kan meer eigenaarschap van de buurt ontstaan. Meer ruimte voor talent, kennis en ervaring in de buurt. In Podium Oost worden iedere twee maanden dialoogbijeenkomsten georganiseerd door en met een deels vaste groep buurtgenoten die de dialoogtafels ook begeleiden. Zo wordt talent en expertise in de buurt beter benut, krijgen buurtgenoten inzicht in de opvolging van acties, de vervolgstappen en wat mogelijk en nog nodig is om verder te komen.  In een cyclische buurtdialoog wordt het vliegwiel in een meer stabiele beweging van positieve waardering gebracht door ruim baan te bieden aan gemeenschapskracht, aan energie die zin geeft en eenzaamheid tegengaat. Een groep van bewoners, vrijwilligers en partners in de buurt draagt met elkaar zorg voor de programmering, werving, begeleiding, evaluatie en follow up van de dialoogtafels. In de Leergang wijkdialoog. leer je hoe je de dialoog in je wijk/buurt verder kunt brengen.

Meer

Lekker in je vel (Lunetten)
Erbij horen (Podium Oost)
Kom erbij, deel je ervaringskennis
Eenzaamheid in Utrecht

 

Reageren is niet mogelijk