Utrecht in Dialoog

Utrecht in Dialoog is een initiatief van mensen en organisaties in Utrecht die de dialoog een warm hart toedragen en zich hier op vrijwillige basis voor inzetten. Het doel van Utrecht in Dialoog is om door inzet van een dialoog, mensen met elkaar in een inspirerend, betekenisvol gesprek te brengen. Door in kleine groepen aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit te wisselen, ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten en het benoemen van persoonlijke actie. De uiteenlopende achtergronden van de deelnemers draagt bij aan het vergroten van inzicht en vormt de basis voor prettig samen leven, wonen en werken.

Wat doet Utrecht in Dialoog?

Kernactiviteit van Utrecht in Dialoog is het jaarlijks met vrijwilligers en partners organiseren van de Week van de Dialoog. Daarnaast begeleidt Utrecht in Dialoog sinds 2014 de Pietendialoog en dialogen in organisaties. Voor het begeleiden van dialogen binnen organisaties wordt een vergoeding in rekening gebracht.

Netwerkorganisatie

Utrecht in Dialoog is een netwerk van mensen en organisaties die met hun gezamenlijke inzet Utrecht in Dialoog mogelijk maken. Een werkgroep van UPLR en samenwerkingspartners coördineert en faciliteert Utrecht in Dialoog. Deze werkgroep bestaat uit Arie Nico Verheul, Joop Kools, Mirjam Gademan, Mirjam van der Veen en Wilma de Buck. Samenwerkingsparners zijn onder meer UPLR, Maliebaan45, Hogeschool Utrecht, ZininUtrecht, Bartelomeus Gasthuis, Podium Oost, Huiskamer Transwijk, Socratisch Cafe Utrecht, Ontmoeting, E-vonne. Meer weten of meedoen met Utrecht In Dialoog? Stuur een mail naar utrechtindialoog@gmail.com.

Pool van dialoogbegeleiders

Aan Utrecht in Dialoog is een pool van dialoogbegeleiders en trainers verbonden. Deze pool bestaat onder meer uit Christel ten Berge, Jacobi Verheul-Vliegenthart, Jeanneke den Boer, Jimmy Kross, Liesbeth Simpelaar, May Penders, Mirjam Gademan, Mirjam van der Veen, Joop Kools, Arie-Nico Verheul en Wilma de Buck. Wil je ook in de pool? Schrijf je hier in en geef aan waarvoor we een beroep op je kunnen doen.

Reactiemogelijkheid is gesloten